ગુજરાતના આ ગામનું ફળિયુ મહારાષ્ટ્રમા છે…!!
SadhanaWeekly.com       | ૦૮-નવેમ્બર-૨૦૧૬


 

 

આખે આખુ ગામ ગુજરાતમા હોય અને તેનુ એક નાનક્ડુ ફળિયુ માહારાષ્ટ્રમા હોય એવુ સાંભળ્યુ છે? નહિ સાંભળ્યુ હોય…પણ આ સત્ય છે. આ ગામનું નામ  છે ઉમરગામ તાલુકાનું ગાવાડા ગામ…

આ ગામની અનોખી વાત એ છે કે, આ ફળિયાના લોકો મહારાષ્ટ્રની હદમાં તો રહે છે અને  રેશન કાર્ડ ગુજરાતનું ધરાવે છે. આ ગામના બધાં સરકારી વહિવટ ઉમરગામ તાલુકામાં થાય છે. આ ગામ ભલે બે રાજ્યની હદમાં આવતું હોય પરંતુ સંસ્કૃતિ તો માત્ર ગુજરાતની જ જોવા મળે છે.


આવુ કેમ?


વાત જાણે એમ છે કે, 1960માં જ્યારે ગુજરાતની સ્થાપના થઇ ત્યારે ઉમરગામ તાલુકાને મહારાષ્ટ્રમાં જોડવા માટે ભારે મથામણ થઈ હતી પણ, ઉમરગામ વિસ્તારમાં રહેતા લોકોએ ઉમરગામને ગુજરાત સાથે જોડી રાખ્યું. ગુજરાતમાં ઉમરગામ તાલુકાને જોડવામાં તો આવ્યું પણ આ તાલુકાના છેવાડે આવેલું ગાવાડા ગામનું એક ફળિયું મહારાષ્ટ્રની હદમાં આવી ગયું હતું. ગોવાડા ગામની બાજુમાં જ ઝાંઇ ગામ આવેલું છે. તેનો સરકારી વહિવટ તલાસરી તાલુકા પંચાયત અને પાલઘર જિલ્લામાં થાય છે જે ગાવાડા ગામથી 45 કિમીથી વધુ દૂર આવેલું છે. નવી વસાહત ફળિયું ગોવાડા ગામમાં આવે છે તેથી વર્ષોથી લોકોની માગણીના કારણે મહારાષ્ટ્રની હદ હોવા છંતા સમગ્ર વહિવટ ઉમરગામ તાલુકામાં કરવામાં આવે છે .