ગાય બચાવવા માટે સેલ્ફી વિથ કાઉ અભિયાન
SadhanaWeekly.com       | ૧૧-નવેમ્બર-૨૦૧૭

 

કલકત્તામાં એક બિનસરકારી સંગઠને ગૌહત્યા અટકાવવા અને ગૌરક્ષા માટેસેલ્ફી વીથ કાઉનામે એક અનોખું અભિયાન શરૂ કર્યું છે. અભિયાનનુંકાઉફાઈઉપનામ આપવામાં આવ્યું છે. અભિયાન શરૂ કરનાર એનજીઓ ગૌસેવા પરિવારે જણાવ્યું હતું કે, અભિયાનને ખૂબ સારુ સમર્થન મળી રહ્યું છે. ગૌસુરક્ષાને રાજનીતિ કે ધર્મ સાથે જોડવી જોઈએ નહીં. અભિયાન અંતર્ગત લોકોને ગાયના આર્થિક અને ઔષધિય ગુણોથી અવગત કરાવવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં ખાસ કરીને યુવાઓ તરફથી ખૂબ સારી પ્રતિક્રિયા મળી રહી છે.