નબળું મેનેજમેન્ટ સાચા કર્મચારીઓનું મૂલ્ય નથી સમજી શકતું
SadhanaWeekly.com       |    ૨૧-ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૯
 

આવા સુંદર સુવિચારો મેળવવા અમારા ફેસબૂક પેજ અને વેબ સાથે જોડાયેલા રહો...

આવા સુંદર સુવિચારો મેળવા અમારી વેબની મૂલાકાત લેતા રહો