હસ્તરેખામાં નહીં પણ હોંસલામાં અને કુંડળીમાં નહી પણ કાંડાના કૌવતમાં નસીબ લખાયેલું હોય છે
SadhanaWeekly.com       |    ૧૩-માર્ચ-૨૦૧૯
 

આવા સુંદર સુવિચારો મેળવવા અમારા ફેસબૂક પેજ અને વેબ સાથે જોડાયેલા રહો...

આવા સુંદર સુવિચારો મેળવા અમારી વેબની મૂલાકાત લેતા રહો