વિશ્વ પ્રવાહ

ભારતે અમેરિકા ભણી ઢળવું કે રશિયા તરફ ?

ભારતે અમેરિકા ભણી ઢળવું કે રશિયા તરફ ?..

હોંગ કોંગના લોકો ચીન સામે કેમ ભડક્યા છે ?

ચીન ધીરે ધીરે હોંગ કોંગમાં પણ એ નિયંત્રણો લાદીને લોકોની સ્વતંત્રતા છીનવી રહ્યું છે તેથી લોકોમાં આક્રોશ છે. ..

ચીન અમેરિકાને કેમ ગાંઠતું નથી ?

ચીન અમેરિકાને કેમ ગાંઠતું નથી ?..

પાકિસ્તાનમાં વ્યભિચાર કાંડ ઈમરાનની મહેચ્છા પર પાણી ફેરવશે?

પાકિસ્તાનમાં વ્યભિચાર કાંડ ઈમરાનની મહેચ્છા પર પાણી ફેરવશે?..

શરીફની કબૂલાત મોદી સરકારની મોટી જીત

શરીફની કબૂલાત મોદી સરકારની મોટી જીત..

અફઘાનિસ્તાનમાં આઈએસને અમેરિકા મદદ કરે છે કે ચીન ?

વિશ્ર્વ-પ્રવાહ : અફઘાનિસ્તાનમાં આઈએસને અમેરિકા મદદ કરે છે કે ચીન ?..