વર્તમાન

તમિલનાડુમાં વેદાંતા કંપની વિરુદ્ધ હિંસક આંદોલન પાછળ ચર્ચનો હાથ?!

તમિલનાડુમાં વેદાંતા કંપની વિરુદ્ધ હિંસક આંદોલન પાછળ ચર્ચનો હાથ?!..

ભાજપ માટે ૨૦૧૯માં જીતવું કેમ સરળ છે ? આ રહ્યા કારણો

ભાજપ માટે ૨૦૧૯માં જીતવું કેમ સરળ છે ? આ રહ્યા કારણો..

ગિલગિટ-બાલ્ટિસ્તાનપાકિસ્તાનના નાપાક કબજા અને ભારતના હકની વાત

ગિલગિટ-બાલ્ટિસ્તાન પાકિસ્તાનના નાપાક કબજા અને ભારતના હકની વાત..

ખેજરલી (બિશ્ર્નોઈ)થી તુથુકુડી (તમિલનાડુ) પર્યાવરણ બચાવવા માટે સંઘર્ષ ચાલુ જ છે

ખેજરલી (બિશ્ર્નોઈ)થી તુથુકુડી (તમિલનાડુ) પર્યાવરણ બચાવવા માટે સંઘર્ષ ચાલુ જ છે..

જેરુસલેમની ધરતી ૩૦૦૦ વર્ષથી રક્તરંજિત થતી રહી છે

જેરુસલેમની ધરતી ૩૦૦૦ વર્ષથી રક્તરંજિત થતી રહી છે..

બતાઓ તુમ્હારા અસલી મકસદ ક્યા હે ?

લાઉડસ્પીકરની શોધ છેક ૧૮૭૬-૭૭માં થઈ. ઇસ્લામનો ઈતિહાસ ૧૪૦૦-૧૫૦૦ વર્ષનો છે. આમ ઈસુની ૫મી સદીથી છેક ૧૯મી સદી સુધી લાઉડસ્પીકર વિના નમાઝ થઈ શકતી હતી તો પછી હવે .....