સાચા સલાહકારની ફી નથી હોતી અને સલાહ સાચી હોત તો દિવો પણ સૂરજનું કામ કરે છે

    ૨૦-ડિસેમ્બર-૨૦૧૮
 
 

આવા સુંદર સુવિચારો મેળવવા અમારા ફેસબૂક પેજ અને વેબ સાથે જોડાયેલા રહો...