અમદાવાદના ૧૧ જોવા-ફરવાલાયક સ્થળ…અહિં ફરવાની મજા જ નિરાલી છે!

    ૦૭-ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮


 
ગુજરાતી લોકો તેની ખાણી-પીણી અને હરવા-ફરવાના શોખ માટે વિશ્વભરમાં જાણીતી છે. વેકેશન હોય કે બે દિવસની રજા મોટાભાગે લોકો પરિવાર કે મિત્રો સાથે ફરવા જવાનો પ્લાન ઘડી નાખે છે. આબુ, ગોવા, દીવ કે વિદેશમા…પણ આજે અમદાવાદની વાત કરવી છે. અમદાવાદમાં પણ ઘાણા સ્થળ છે.
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
તમને આ પણ ગમશે...

Inspirational quotes by great business leaders

- સફળ વ્યક્તિઓના સૂત્રો