સંઘ કી તુલના મુસ્લિમ બ્રદરહુડ સે કરના સમસ્ત ભારતીયોં કા અપમાન : ડૉ. મનમોહન વૈદ્ય

    ૨૯-સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮

  

રાહુલ ગાંધીએ રા. સ્વ. સંઘની સરખામણી મુસ્લિમ બ્રદરહુડ વિશે કરી તે બાબતે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સહ સરકાર્યવાહ મા. શ્રી ડૉ. મનમોહનજી વૈદ્યનો વિશેષ લેખ ગુજરાતી લીપી અને હિન્દી ભાષામાં પ્રસ્તુત છે...

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ શ્રી રાહુલ ગાંધી દ્વારા રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ કી તુલના ‘મુસ્લિમ બ્રદરહુડ’ કે સાથ કરને પર સંઘ સે પરિચિત ઔર રાષ્ટ્રીય વિચાર કે લોગોં કો આશ્ર્ચર્ય હોના સ્વાભાવિક હૈ.
 
ભારત કે વામપંથી, માઓવાદી ઔર ક્ષુદ્ર રાજનીતિક સ્વાર્થ કે લિએ રાષ્ટ્રવિરોધી તત્ત્વોં કે સાથ ખડે તત્ત્વોં કો ઇસસે આનંદ હોના ભી અસ્વાભાવિક નહીં હૈ.
 
વૈસે, ઇસકા અર્થ યે નહીં કિ રાહુલ ગાંધી જિહાદી મુસ્લિમ આતંકવાદ કી વૈશ્ર્વિક ત્રાસદી સે અનજાન હૈ. એસા ભી નહીં હૈ કિ વે સમાજહિત મેં ચલને વાલે સંઘ કે કાર્યોં તથા સમાજ સે સંઘ કો સતત મિલતે ઔર લગાતાર બઢતે સમર્થન કે બારે મેં નહીં જાનતે. ફિર ભી ઐસા ક્યોં કહ રહે હૈં ? કારણ - ઉનકે રાજનીતિક સલાહકાર ઉન્હેં યહ બતાને મેં સફલ રહે હૈં કિ સંઘ કી બૂરાઈ કરને સે, સંઘ કે ખિલાફ બોલને સે ઉન્હેં રાજનીતિક ફાયદા હો સકતા હૈ. ઇસલિએ નાટકીય આવેશ કે સાથ આરોપ કરના ઉન્હેં સિખાયા ગયા હૈ. આરોપોં કો સાબિત કરને કી જિમ્મેદારી ઉનકી નહીં હૈ. કિસી એક આરોપ પર એક સ્વયંસેવક ને ઉન્હેં ન્યાયાલય મેં ચુનૌતી દી તો આરોપ સાબિત કરને કે સ્થાન પર વે ન્યાયાલય મેં આને સે હી કતરા રહે થે.
 
વાસ્તવ મેં સંઘ ભારત કી પરંપરાગત અધ્યાત્મ આધારિત સર્વાંગીણ ઔર એકાત્મ જીવનદૃષ્ટિ કે આધાર પર સંપૂર્ણ સમાજ કો એક સૂત્ર મેં જોડને કા કાર્ય કર રહા હૈ. ઇસ સર્વસમાવેશક જીવનદૃષ્ટિ કી તુલના જિહાદી ‘મુસ્લિમ બ્રદરહુડ’ સે કરના સમસ્ત ભારતીયોં કા, દેશ કી મહાન સંસ્કૃતિ કા ઘોર અપમાન હૈ. વાસ્તવ મેં જિહાદી મુસ્લિમ માનસિકતા ઔર ઉનકે કારનામોં કો દેખા જાએ તો ઉસકે સાથ ‘બ્રદરહુડ’ શબ્દ હી બેમેલ લગતા હૈ. ઇનકા યહ તથાકથિત ‘મુસ્લિમ બ્રધરહુડ’ સલાફી સુન્ની મુસલમાનોં કે અલાવા અન્ય મુસલમાનોં કો ભી અપને ‘બ્રદરહુડ’ મેં સ્વીકાર નહીં કરતા, ઇતના હી નહીં. ઉન્હેં મુસલમાન માનને સે હી ઇન્કાર કરતા હૈ.
 
૧૧ સિતમ્બર કો સ્વામી વિવેકાનંદ કે વિશ્ર્વવિખ્યાત શિકાગો વ્યાખ્યાન કો ૧૨૫ વર્ષ હોં રહે હૈ. ઉન્હોને ભારત કે સર્વસમાવેશી એકાત્મ ઔર સર્વાંગીણ જીવનદૃષ્ટિ કે આધાર પર વિશ્ર્વબંધુત્વ કા વિચાર સબકે સમ્મુખ રખા થા. યહ કેવલ બૌદ્ધિક પ્રતિપાદન નહીં થા. વે અપને હૃદય કે ભાવ બોલ રહે થે. શિકાગો મેં અપને ઐતિહાસિક સંબોધન મેં સ્વામી વિવેકાનંદને ઉદ્બોધન કી શુરુઆત હી ‘મેરે અમેરિકન બહનોં ઔર ભાઈયોં’ સે કી થી. જિસે સુન કર પૂર્ણ સભાગાર અચંબિત ઔર ઉત્તેજિત હો ઉઠા ઔર કઈ મિનટો તક ખડે હો કર સભી કી તાલિયોં કી ધ્વનિ સે સારા સભાગૃહ ગૂંજ ઉઠા થા.
 
ભાષણ મેં ઉન્હોંને કહા થા - ‘મેં એક ઐસે ધર્મ કા અનુયાયી હોને મેં ગર્વ કા અનુભવ કરતા હૂં, જિસને સંસાર કો સહિષ્ણુતા તથા સાર્વભૌમ સ્વીકૃતિ, દોનોં કી હી શિક્ષા દી હૈ. હમ લોગ સબ ધર્મોં કે પ્રતિ કેવલ સહિષ્ણુતા મેં હી વિશ્ર્વાસ નહીં કરતે, વરન સમસ્ત ધર્મોં કો સચ્ચા માન કર સ્વીકાર કરતે હૈ. મુઝે એસે દેશ કા વ્યક્તિ હોને કા અભિમાન હૈ, જિસને ઇસ પૃથ્વી કે સમસ્ત ધર્મોં ઔર દેશોં કે ઉત્પીડિતો ઔર શરણાર્થિયોં કો આશ્રય દિયા હૈ. મુઝે આપકો યહ બતલાતે હુએ ગર્વ હોતા હૈ કિ હમને અપને વક્ષ મેં યહૂદીયોં કે વિશુદ્ધતમ અવશિષ્ટ કો સ્થાન દિયા થા. જિન્હોંને દક્ષિણ ભારત આ કર ઉસી વર્ષ શરણ લી થી, જિસ વર્ષ ઉનકા પવિત્ર મંદિર રોમન જાતિ કે અત્યાચાર સે ધૂલ મેં મિલા દિયા થા. ઐસે ધર્મ કા અનુયાયી હોને મેં ગર્વ કા અનુભવ કરતા હૂં, જિસને મહાન જરથુષ્ટ્ર જાતિ કે અવશિષ્ટ અંશ કો શરણ દી ઔર જિસકા પાલન વહ અબ તક કર રહા હૈ.
 
આગે વે કહતે હૈં : ‘સાંપ્રદાયિકતા, હઠધર્મિતા ઔર ઉનકી વિભત્સ વંશધર ધર્માન્ધતા ઇસ સુન્દર પૃથ્વી પર બહુત સમય તક રાજ્ય કર ચૂકી હૈ. વે પૃથ્વી કો હિંસા સે ભરતી રહી હૈ, ઉસકો બારંબાર માનવોં કે રક્ત સે નહલાતી રહી હૈ, સભ્યતાઓં કા વિધ્વંસ કરતી ઔર પૂરે પૂરે દેશોં કો નિરાશા કી ગર્ત મેં ડાલતી રહી હૈ. યદિ યે વિભત્સ દાનવતા ન હોતી, તો માનવસમાજ આજ કી અવસ્થા સે કહીં અધિક ઉન્નત હો ગયા હોતા.’
 
ડૉ. આંબેડકરને ‘થોટ્સ ઓન પાકિસ્તાન’ મેં સ્પષ્ટ કહા હૈ - ‘ઇસ્લામ યહ એક બંદ સમુદાય હૈ ઔર વહ મુસલમાન ઔર ગેર-મુસલમાન કે બીચ જો ભેદ કરતે હૈ વહ વાસ્તવિક હૈં. ‘ઇસ્લામિક બ્રદરહુડ’ યહ સમસ્ત માનવજાતિ કા સમાવેશ કરને વાલા વિશ્ર્વબંધુત્વ’ નહીં હૈ. યહ મુસલમાનોં કા મુસલમાનોં કે લિએ હી બંધુત્વ હૈ. વહાં બંધુત્વ હૈ, પર ઉસકા લાભ ઉનકે સમુદાય તક હી સીમિત હૈ. જો ઉસકે બાહર હૈ, ઉનકે લિએ તુચ્છતા ઔર શત્રુતા કે સિવા ઔર કુછ ભી નહીં હૈ.’
 
મુસ્લિમ બ્રદરહુડ સર્વત્ર શરિયા કા રાજ્ય લાના ચાહતા હૈ, સંઘ હિન્દુ રાષ્ટ્ર કી બાત કરતા હૈ જો સભી કા સ્વીકાર કરતે હુએ સ્વામી વિવેકાનંદ દ્વારા પ્રતિપાદિત ‘વિશ્ર્વબંધુત્વ’ (યુનિવર્સલ બ્રદરહુડ) કા પ્રસાર કરતા હૈ.
સોચિયે, જિહાદી કટ્ટર ‘મુસ્લિમ બ્રદરહુડ’ કી તુલના સ્વામી વિવેકાનંદ કે વિશ્ર્વબંધુત્વ કે સાથ કૈસે હો સકતી હૈ ! એસે મહાન વિચારોં કો લે કર ચલનેવાલે ઔર સંપૂર્ણ સમાજ કા સંગઠન કરને કી સોચ રખને વાલે સંઘ કે બારે મેં રાહુલ ગાંધી બાર બાર એસા વૈમનસ્યપૂર્ણ વિચાર ક્યોં રખતેં હોંગે ?
 
એક જ્યેષ્ઠ સ્તંભ લેખક ને ૨ વર્ષ પૂર્વ કોંગ્રેસ કા વર્ણન ઐસા કિયા કિ યહ કોંગ્રેસ પાર્ટી કિસી ભી હદ તક જા કર સત્તા મેં આને કા પ્રયાસ કરતી હૈ ઔર પાર્ટી કી બૌદ્ધિક ગતિવિધિ ઉન્હોંને કમ્યુનિસ્ટો કો સોંપ દી હૈ.
કોંગ્રેસ કી બૌદ્ધિક ગતિવિધિ જબ સે કામરેડોં ને સંભાલ લી હૈ. તબ સે પાર્ટી એસી અસહિષ્ણુતા કા પરિચય દેતે હુએ રાષ્ટ્રીય વિચારોં કા ઘોર વિરોધ કરને લગી હૈ.
 
સ્વતંત્રતા કે પૂર્વ કોંગ્રેસ એક ખૂલે મંચ કે સમાન થી. ઉસમેં હિન્દુ મહાસભા, ક્રાંતિકારિયોં કે સમર્થક, નરમ, ગરમ આદિ સભી પ્રકાર કે લોગોં કા સમાવેશ થા.
ક્રમશ: ઇસમેં રાજનીતિક દલ કા સ્વરૂપ આને લગા ઔર અસહમતિ રખનેવાલે લોગોં કો દરકિનાર કિયા જાને લગા. સ્વતંત્રતા કે બાદ ભી વિભિન્ન વિચારપ્રવાહ કે લોગ કોંગ્રેસ મેં થે. પંડિત નહેરુ સંઘ કા ઘોર વિરોધ કરતે થે. તો સરદાર પટેલ જૈસે નેતા સંઘ કો કોંગ્રેસ મેં શામિલ હોને કા નિયંત્રણ દે રહે થે. સન ૧૯૬૨ કે ચીન કે આક્રમણ કે સમય સંઘ કે સ્વયંસેવકો ને જાન કી બાજી લગાકર સેના કી જો સહાયતા કી ઉસસે પ્રભાવિત હોકર પંડિત નહેરુ ને ૧૯૬૩ કે ગણતંત્ર દિવસ પરેડ મેં શામિલ હોને કે લિએ સંઘ સ્વયંસેવકો કો નિમંત્રિત કિયા થા ઔર તત્કાલ સૂચના મિલને પર ભી ૩૦૦૦ સ્વયંસેવક ઉસ પરેડ મેં શામિલ હુએ થે.’
 
સન ૧૯૬૫ મેં પાકિસ્તાન કે આક્રમણ કે સમય દેશ કે પ્રમુખ નેતાઓં કી આપાત બૈઠક પ્રધાનમંત્રી શ્રી લાલબહાદુર શાસ્ત્રીજી ને બુલાઈ. ઇસમેં સરસંઘચાલક શ્રી ગુરુજી કો બુલાયા ગયા થા ઔર ઉનકી તુરંત દિલ્હી પહુંચને કી વ્યવસ્થા ભી સરકાર ને કી થી. ઇસ બૈઠક મેં એક કમ્યુનિસ્ટ નેતા દ્વારા શાસ્ત્રીજી સે બાર-બાર ‘આપ કી સેના ક્યા કર રહી થી ?’ પૂછને પર શ્રી ગુરુજીને કહા - ‘યે આપકી સેના, આપકી સેના ક્યા કહે જા રહો હો ? હમારી સેના કહો. આપ ક્યા કિસી દૂસરે દેશ કે હો ?’
રાજનીતિ કો રાજનીતિ કી જગહ પર રખતે હુએ આપસી સંવાદ કી ઐસી પરંપરા ૧૯૭૦ કે દશક તક ચલતી રહી. ફિર ક્રમશ: વામપંથી વિચારોં કા પ્રભાવ કોંગ્રેસ મેં બઢને લગા. શત્રુતાપૂર્ણ ભાષા ઔર અસહિષ્ણુતા ઝલકને લગી. ભાજપા કો છોડકર અધિકતર રાજનૈતિક દલોં કે બૌદ્ધિક-વૈચારિક પ્રકોષ્ઠ મેં ઈન વામપંથિયોં કા પ્રભાવ યા વર્ચસ્વ કમ-અધિક માત્રા મેં હૈ, ઐસા દિખતા હૈ. ઇસલિએ અપને રાજનૈતિક સ્વાર્થ કે લિએ રાષ્ટ્રીય વિચારોં કા હર સંભવ વિરોધ ઔર વામપંથી વિચારોં સે પ્રેરિત સમાજ વિખંડન કે પ્રયાસોં કો ઇનકે દ્વારા સમર્થન હોતા દિખતા હૈ.
 
ગત કુછ વર્ષોં સે અપને દેશ કે પ્રમુખ વિપક્ષ કોંગ્રેસ કી સ્થિતિ એસી વિચિત્ર હો ગઈ હૈ કિ લગતા હૈ જો બૌદ્ધિક ગતિવિધિ કમ્યુનિસ્ટોં કો જ્ઞીતિંજ્ઞીભિય કર દી થી, ઉનકે સ્થાન પર કોંગ્રેસ કે શરીર મેં માઓવાદી આત્મા કા હી પ્રવેશ હો ચુકા હૈ. ઐસા ઇસલિયે લગતા હૈ ક્યોંકિ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ કે ઇસ અપમાનજનક વક્તવ્ય કે સમર્થન મેં જિતને લેખકોં કે લેખ પ્રકાશિત હુએ હૈં, ઉનકે તાર ભી માઓવાદી યા વામપંથી વિચારો સે જુડે દિખતે હૈં.
 
ક્યા યહ કમ આશ્ર્ચર્ય કી બાત હૈ કિ માઓવાદ પ્રેરિત જિતને ભી આંદોલન હુએ, ઉન્હેં કોંગ્રેસ ને ભરચક ખુલા સમર્થન દિયા હૈ. ‘ભારત તેરે ટુકડે હોંગે - ઇંશા અલ્લાહ, ઇંશા અલ્લાહ અથવા ભારત કી બર્બાદી તક જંગ રહેગી જારી જૈસે નારે યા ભારતીય સંસદ પર આતંકી હમલા કરને વાલે અફજલ ગુરુ (જિસકી સજા યુપીએ શાસન કે દૌરાન હી ઘોષિત હુઈ થી) કે સમર્થન મેં અફજલ હમ શર્મિંદા હૈ, તેરે કાતિલ જિંદા હૈ જૈસે નારે લગાનેવાલોં કા ખુલા સમર્થન કોંગ્રેસ કે નેતાઓને કિયા હૈ.’
સમાજ મેં જાતિય વિદ્વેષ ભડકા કર સંવિધાન કી ધજ્જિયાં ઉડાતે હુએ કી ગયી હિંસા કા સમર્થન, બિના કિસી કે ભડકાએ (unprovoked) સાર્વજનિક ઔર નિજી સંપત્તિ ધ્વસ્ત કરનેવાલોં કા સમર્થન જબ કોંગ્રેસ પાર્ટી કરતી હૈ, તબ ઇસ પાર્ટી કે શરીર કા કબ્જા કર બૈઠી માઓવાદી આત્મા કા સ્પષ્ટ પરિચય હોતા હૈ.
 
અર્બન માઓવાદી કિસ રૂપ મેં સમાજ મેં વ્યાપ્ત હુએ હૈં ઔર કૈસે પ્રતિષ્ઠિત હો ગયે હૈં. યે અભી કી કુછ ઘટનાઓં સે જનતા કે સામને આ ગયા હૈ. ઐસી દેશવિઘાતક તાકતોં કો કોંગ્રેસ કા સમર્થન દેખ કર આશ્ર્ચર્ય કમ ઔર દુ:ખ અધિક હોતા હૈ. વૈચારિક મતભેદ હોને કે બાવજૂદ દેશ કે સબસે પુરાને રાજનીતિક દલ કોંગ્રેસ કી ઐસી ભાષા પહેલે કભી નહીં થી જૈસી આજ કોંગ્રેસ બોલ રહી હૈ. ભારત કા સબસે પુરાના, સ્વતંત્રતા આંદોલન કા નેતૃત્વ કરને વાલા, સારે ભારત મેં જિસકે સમર્થક હૈ, એસા પ્રમુખ રાષ્ટ્રીય દલ અરાષ્ટ્રીય તત્ત્વોં કે સાથ ખડા દેખ કર ચિંતા ભી હોતી હૈ. શાયદ જનતા ભી યહ બાત સમઝ રહી હૈ, ઇસીલિયે કોંગ્રેસ ધીરે-ધીરે અપના જનાધાર ખો રહી હૈ.
 
૧૨૫ વર્ષ પહેલે સ્વામી વિવેકાનંદને સમુદ્ર પાર જા કર ભારત કી ઇસ સનાતન સર્વસમાવેશી સંસ્કૃતિ કી વિજયપતાકા ફહરાઈ. આજ ઉસી દેશ કા એક નેતા સમુદ્ર પાર જા કર ઈસી ભારતીય સંસ્કૃતિ કી તુલના ‘ઇસ્લામિક બ્રદરહુડ’ સે કર વિવેકાનંદ કા, ઇસ ભારત કી મહાન સંસ્કૃતિ કા ઔર ભારત કા અપમાન કર રહા હૈ.
 
લોકતંત્ર મેં વિભિન્ન દલોં મેં મતભેદ તો હો સકતે હૈં પર રાષ્ટ્રીય હિત કે મુદ્દોં પર અપની રાજનીતિક પહચાન સે ભી ઉપર ઉઠ કર એક હોને સે હી રાષ્ટ્ર પ્રગતિ કરેગા ઔર બાહ્ય સંકટો પર માત કર અપની સમસ્યાઓં કા સમાધાન ઢૂંઢ સકેગા.