માણસ પોતાની નજરમાં સાચો હોવો જોઈએ દુનિયા તો ભગવાનને પણ ખોટા સાબિત કરે છે

    ૨૦-ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૯
 

આવા સુંદર સુવિચારો મેળવવા અમારા ફેસબૂક પેજ અને વેબ સાથે જોડાયેલા રહો...

આવા સુંદર સુવિચારો મેળવા અમારી વેબની મૂલાકાત લેતા રહો