બધું મગજ યાદ રાખે છે એ માન્યતા ખોટી છે, કેટલીક વાતો હ્યદય પણ યાદ રાખે છે

    ૨૦-ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૯
 

આવા સુંદર સુવિચારો મેળવવા અમારા ફેસબૂક પેજ અને વેબ સાથે જોડાયેલા રહો...

આવા સુંદર સુવિચારો મેળવા અમારી વેબની મૂલાકાત લેતા રહો