ઋગ્વેદનું કહે છે अयं हस्तो में भगवानयं એટલે કે મારા બે હાથ જ મને સાચી સુખ-સમૃદ્ધી આપાવી શકશે.

    ૧૩-માર્ચ-૨૦૧૯
 

આવા સુંદર સુવિચારો મેળવવા અમારા ફેસબૂક પેજ અને વેબ સાથે જોડાયેલા રહો...

આવા સુંદર સુવિચારો મેળવા અમારી વેબની મૂલાકાત લેતા રહો