આ ૧૦ નિયમો પાળશો તો સુંદર દેખાવા તમારે કોઇ ક્રીમની જરૂર નહિ પડે

    ૨૨-એપ્રિલ-૨૦૧૯
 
 

આ ૧૦ નિયમો પાળશો તો સુંદર દેખાવા તમારે કોઇ ક્રીમની જરૂર નહિ પડે અને તંદુરસ્ત રહેવા કોઇ ડોકટરની જરૂર નહિ પડે…

 
આજની ફાસ્ટ લાઈફમાં આ અનુસરી શકાય તેવો આદર્શ ડાયટ પ્લાન છે…
 
# હંમેશાં સ્વસ્થ રહેવું હોય તો ખાવા-પીવામાં આટલું તો ધ્યાન રાખવા જેવું છે…
 
# દિવસ દરમિયાન અચૂક બે લિટર જેટલું પ્રવાહી પીવો.
 
# દિવસમાં થોડું થોડું (૨૦૦ ગ્રામ જેટલું) અને પાંચવાર ખૂબ ચાવીને ખાવ.
 
# યાદ રાખો દિવસ દરમિયાન ૨૦૦૦ થી ૨૫૦૦ જેટલી કેલેરી શરીરને મળાવી જોઇએ.
 
# મીઠાઈ ખાવ પણ અઠવાડીયામાં ચાર- પાંચ વખતથી વધારે નહિ.
 
# શક્ય હોય તો અનાજ, બીજ, કઠોળ, લીલા શાકભાજી ખાવાનો વધુ પ્રયત્ન કરો.
 
# સોડા અને દારૂ પીવાથી હંમેશાં દૂર રહેવું જોઇએ
 
# નાસ્તો કરો પણ ભૂખ લાગે ત્યારે જ અને પ્રમાણમાં…
 
# દારૂ અને તંબાકું કેવા વ્યસનથી તદ્દન દૂર રહો
 
# ખાંડ અને મીઠું શક્ય હોય એટલું ઓછું ખાવ
 
# ધૂમ્રપાન અથવા ફેટી ખોરાક, અથાણાં, પેસ્ટ્રી, કેક અને માંસથી દૂર રહો.