માણસની માત્ર એક સફળતા તેની બધી જ જૂની નિષ્ફળતાઓની કિંમત ચૂકવી દે છે.

    ૩૧-મે-૨૦૧૯

 
 
માણસની માત્ર એક સફળતા તેની બધી જ જૂની નિષ્ફળતાઓની કિંમત ચૂકવી દે છે.

આવા સુંદર સુવિચારો મેળવવા અમારા ફેસબૂક પેજ અને વેબ સાથે જોડાયેલા રહો...

અને અમારી વેબની મૂલાકાત લેતા રહો