દિલ દોરવું બહુ સહેલું છે સાહેબ કોઇનું દિલ જીતવું અઘરૂં છે

    ૦૫-જૂન-૨૦૧૯

આવા સુંદર સુવિચારો મેળવવા અમારા ફેસબૂક પેજ અને વેબ સાથે જોડાયેલા રહો... અને અમારી વેબની મૂલાકાત લેતા રહો