ઠાકોર સમાજે બનાવ્યું પોતાનું બંધારણ । ડીજે, વરઘોડો, મોબાઈલ પર પ્રતિબંધ । બીજી પ્રેમ લગ્ન થાય તો માતા-પિતા જવાબદાર

    ૧૬-જુલાઇ-૨૦૧૯

  પ્રતિકાત્મક ફોટો
 
દાંતીવાડાના 12 ગામોમાં ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજે એક અલગ બંધારણ બનાવ્યું છે. જેમાં 12 ગામોના ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજે કેટલાક ચુસ્ત નિયમો બનાવ્યા છે. આ નિયમોનું પાલન 12 ગામોના ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજના લોકોને કરવું પડશે. આ ગામોમાં દાંતીવાડાના જેગોલ, કોટડા, ગાંગુદ્રા, ઓઢવા, હરિયાવાડા, માલપુરીયા, શેરગઢ, તાલેપુરા, રાણોલ, રતનપુર, ધાનેરી અને વેળાવસ ગામના ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજના લોકો સામેલ છે, જેઓને આ નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.
 

આ રહ્યા એ નિયમો

 
# કુંવારી છોકરીઓ હવે મોબાઈલ નહીં રાખી શકે સમાજે તેના પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે.
 
# જો કુંવારી યુવતી મોબાઈલ વાપરતા પકડાશે છે તો તેની જવાબદારી તેના પિતાની રહેશે.
 
# દીકરી અન્ય સમાજના યુવક સાથે લગ્ન કરે તો પણ તેના પિતા જ જવાબદાર જણાશે અને તેના પિતાને 1.50 લાખનો દંડ કરવામાં આવશે.
 
# જો સમાજનો દીકરો અન્ય સમાજની યુવતી સાથે લગ્ન કરે તો તેના માટે પણ તેના પિતા જ જવાબદાર ગણાશે અને તેના માટે પિતાને 2 લાખનો દંડ થશે.
 
# તમામ પ્રસંગોમાં વરઘોડો, ડીજે અને ફટાકડા પર પ્રતિબંધ ફરમાવામાં આવ્યો છે, સામાજિક વ્યવહારોમાં ઓઢામણી, વાસણ પ્રથા બંધ કરી રોકડ વ્યવહાર કરવાનું જણાવાયું છે. મરણ વખતે કફન નજીકના સગા લાવે બીજા કોઈ લાવે નહીં.
 
# જે ઘરમાં ભાઈ ભાઈમાં વિખવાદ હોય ત્યાં જ્યાં સુધી રાજીપો ન થાય ત્યાં સુધી પરિવારજનોએ પ્રસંગમાં જવું નહિ
 
# જે કોઈ છોકરી સમાજને નીચું જોવા જેવું કૃત્ય કરશે તો તેની જવાબદારી તે પરિવારની રહેશે અને માતા-પિતાને બંધારણ મુજબ દોઢ લાખ જ્યારે છોકરાના માતા-પિતાને બે લાખ ચૂકવવાના રહેશે.
 

 પ્રતિકાત્મક ફોટો
આ નિયમોનું 12 ગામના ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજના લોકોને પાલન કરવું પડશે. દાંતીવાડાના ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજમાં આવતા 12 ગામોના આગેવાનોની મીટિંગ યોજાઈ હતી. જેમાં આ તમામ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા. જેગોલ ગામમાં થયેલ મિટિંગ બાદ આ બાબતે ઠાકોર સમાજના કોઈ વ્યક્તિ કશું જ બોલવા તૈયાર નથી.