જેને મળીને મનને શાંતિ મળતી હોય તેને વારંવાર મળતા રહો

    ૦૨-જુલાઇ-૨૦૧૯
 
 
જેને મળીને મનને શાંતિ મળતી હોય તેને વારંવાર મળતા રહો
 
ગુજરાતી સુવિચાર | પ્રેરણાત્મક | આત્મવિશ્વાસ | આજનો સુવિચાર | ગુડ મોર્નિંગ |
આવા સુંદર સુવિચારો મેળવા અમારી વેબની મૂલાકાત લેતા રહો