બોલીને નહી પણ કંઇક કરીને બતાવો કેમ કે, દુનિયા સાંભળવા કરતા જોવાનું વધું પસંદ કરે છે

    ૨૬-જુલાઇ-૨૦૧૯

 
 
આવા સુંદર સુવિચારો મેળવવા અમારા ફેસબૂક પેજ અને વેબ સાથે જોડાયેલા રહો...
અને અમારી વેબની મૂલાકાત લેતા રહો