મુશ્કેલીઓ સામે લડ્યા પછી જે અનુભવ મળે છે તે દુનિયાની કોઇ સ્કૂલ શીખવી શકતી નથી

    ૦૫-જુલાઇ-૨૦૧૯

 

 

 

 
આવા સુંદર સુવિચારો મેળવવા અમારા ફેસબૂક પેજ અને વેબ સાથે જોડાયેલા રહો... અને અમારી વેબની મૂલાકાત લેતા રહો