એકલા ચાલતા શીખી લો, કેમ કે જરૂરી નથી કે જે આજે તમારી સાથે છે તે કાલે પણ તમારી સાથે જ હોય...

    ૦૬-જુલાઇ-૨૦૧૯

 
 
એકલા ચાલતા શીખી લો, કેમ કે જરૂરી નથી કે
જે આજે તમારી સાથે છે તે કાલે પણ તમારી સાથે જ હોય...
 
ગુજરાતી સુવિચાર | પ્રેરણાત્મક | આત્મવિશ્વાસ | આજનો સુવિચાર | ગુડ મોર્નિંગ | આવા સુંદર સુવિચારો મેળવા અમારી વેબની મૂલાકાત લેતા રહો