૧૮ જુલાઈ ૧૯૧૮ જન્મ દિવસ નિમિત્તે આફ્રિકાના ગાંધી નેલ્સન મંડેલાના જીવન ઉપયોગી સુવિચાર

    ૧૮-જુલાઇ-૨૦૨૦
કુલ દૃશ્યો |

nelson mandela_1 &nb
 
સાઉથ આફ્રિકાના પ્રથમ અશ્વેત રાષ્ટ્રપતિ નેલ્સન મંડેલાનો આજે નેલ્સન મંડેલાનો આજે જન્મ દિવસ છે. જે દિવસને આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ તરીકે પણ મનાવાય છે ત્યારે આ દિવશે આવો જાણીએ તેમાન જીવનના ઉત્તમ પ્રેરણાત્મક વિચાર
 

nelson mandela_1 &nb 

nelson mandela_2 &nb 
 
nelson mandela_3 &nb
 
 
 
nelson mandela_4 &nb
 
 
nelson mandela_5 &nb
 

nelson mandela_6 &nb 
 
nelson mandela_7 &nb
 
 

nelson mandela_8 &nb 

nelson mandela_9 &nb 

nelson mandela_10 &n