ફળની ઇચ્છા તો માત્ર કમજોર વ્યક્તિ જ કરે છે બાકી સાહસી વ્યક્તિ તો માત્ર કર્મ જ કરે છે - ઓશો

    ૧૮-ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૧
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar_1  
 
 આવા સુંદર સુવિચારો મેળવવા અમારા ફેસબૂક પેજ અને વેબ સાથે જોડાયેલા રહો...
અને અમારી વેબની મૂલાકાત લેતા રહો