સ્વયંને બુદ્ધિશાળી સમજવું સારી વાત છે પણ સમસ્યા ત્યારે શરૂ થાય છે જ્યારે વ્યક્તિ બીજાને મૂર્ખ સમજવા લાગે છે

    ૧૯-ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૧
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar_1  
 
આવા સુંદર સુવિચારો મેળવવા અમારા ફેસબૂક પેજ અને વેબ સાથે જોડાયેલા રહો...