મોડા બનો તો મોડા પણ કામયાબ બનો સાહેબ, કેમ કે વર્ષો પછી મળીને પણ લોકો ખેરિયત નહીં હેસિયત જ પૂછશે...

    ૨૨-ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૧
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar_1  
 
આવા સુંદર સુવિચારો મેળવવા અમારા ફેસબૂક પેજ અને વેબ સાથે જોડાયેલા રહો...
અને અમારી વેબની મૂલાકાત લેતા રહો