ત્રાજવું બનીને કોઇના લેખાંજોખાં કરવા નહી ત્રાજવું વજન માપી શકે ગુણવત્તા નહીં...

    24-Aug-2021
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar_1 
 
 
આવા સુંદર સુવિચારો મેળવવા અમારા ફેસબૂક પેજ અને વેબ સાથે જોડાયેલા રહો...
અને અમારી વેબની મૂલાકાત લેતા રહો..