એવું નથી હોતું કે જે મિત્ર નાનપણમાં મળે એજ પાક્કો મિત્ર હોય પણ...

    ૦૮-જુલાઇ-૨૦૧૯   
 
 
 
એવું નથી હોતું કે જે મિત્ર નાનપણમાં મળે એજ પક્કો મિત્ર હોય છે... 
 
ગુજરાતી સુવિચાર | પ્રેરણાત્મક | આત્મવિશ્વાસ | આજનો સુવિચાર | ગુડ મોર્નિંગ | આવા સુંદર સુવિચારો મેળવા અમારી વેબની મૂલાકાત લેતા રહો