લોકોની નિંદાથી હેરાન થઈને પોતાનો માર્ગ ન બદલતા કેમ કે સફળતા શરમથી નહી સાહસથી મળે છે

મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    15-Oct-2022
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar 
 
 
લોકોની નિંદાથી હેરાન થઈને પોતાનો માર્ગ ન બદલતા
કેમ કે સફળતા શરમથી નહી સાહસથી મળે છે
 
 
 
 

મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik

Twitter - https://twitter.com/sadhanaweekly