લાંબુ અને આરોગ્યમય જીવન જીવવા ભોજન અડધું કરો, પાણી બે ગણુ પીવો, વ્યાયામ ત્રણ ગણો કરો, હસવાનું ચાર ગણુ રાખો અને ભગવાનનું સ્મરણ સો ગણુ કરો...

મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    12-May-2022
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar long life 
 
 
લાંબુ અને આરોગ્યમય જીવન જીવવા ભોજન અડધું કરો,
પાણી બે ગણુ પીવો, વ્યાયામ ત્રણ ગણો કરો,
હસવાનું ચાર ગણુ રાખો અને ભગવાનનું સ્મરણ સો ગણુ કરો...
 
 

મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

Website - www.sadhanaweekly.com

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - Sadhana Saptahik

Twitter - https://twitter.com/sadhanaweekly