જયાં પ્રયત્નોની સંખ્યા ખૂબ વધારે હોય હોય છે ત્યાં ખરાબ નસીબે પણ નમવું પડે છે

    23-May-2022
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvicahr try 
 
 
જયાં પ્રયત્નોની સંખ્યા ખૂબ વધારે હોય હોય છે
ત્યાં ખરાબ નસીબે પણ નમવું પડે છે
 
 

મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

Website - www.sadhanaweekly.com

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - Sadhana Saptahik

Twitter - https://twitter.com/sadhanaweekly