એમની સાથે જરૂર રહો જેનો સમય ખરાબ છે પણ એ લોકોનો સાથ છોડી દો જેમની નિયત ખરાબ છે...

    27-May-2022
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvicahr niyat 
 
 
એમની સાથે જરૂર રહો જેનો સમય ખરાબ છે
પણ એ લોકોનો સાથ છોડી દો જેમની નિયત ખરાબ છે...
 
 
 

મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik

Twitter - https://twitter.com/sadhanaweekly