ઉગતો સૂરજ અને દોડતા ઘોડાના પોસ્ટર રાખવાથી પ્રગતિ નહીં થાય,પ્રગતિ માટે સૂરજની પહેલા ઊઠીને ઘોડાની જેમ દોડવું પડે છે...!!

    17-Jun-2022
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar 
 
 
ઉગતો સૂરજ અને દોડતા ઘોડાના પોસ્ટર રાખવાથી પ્રગતિ નહીં થાય,
પ્રગતિ માટે સૂરજની પહેલા ઊઠીને ઘોડાની જેમ દોડવું પડે છે...!!
 
 

મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik

Twitter - https://twitter.com/sadhanaweekly