તમે ગમે એટલા શતરંજના મોટા ખેલાડી હોવ પરંતુ એક સીધા વ્યક્તિ સાથે કરેલ કપટ તમારી બરબાદીનાં તમામ રસ્તા ખોલી નાખે છે

    23-Jun-2022
કુલ દૃશ્યો |

barabadi
 
 
તમે ગમે એટલા શતરંજના મોટા ખેલાડી હોવ પરંતુ
એક સીધા વ્યક્તિ સાથે કરેલ કપટ તમારી બરબાદીનાં તમામ રસ્તા ખોલી નાખે છે
 
 
 
 

મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik

Twitter - https://twitter.com/sadhanaweekly