માણસ જેટલું બતાવીને જીવતો હોય છે એના કરતા ઘણું વધારે એ અંદર દબાવીને જીવતો હોય છે...!!

    25-Jul-2022
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar 
 
 
માણસ જેટલું બતાવીને જીવતો હોય છે
એના કરતા ઘણું વધારે એ અંદર દબાવીને જીવતો હોય છે...!!
 
 
 
 

મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik

Twitter - https://twitter.com/sadhanaweekly