શ્રી કૃષ્ણ કહે છે...જીવનમાં કોઇના માટે કંઇક કરવાની તક મળે તો સારથી બનજો સ્વાર્થી નહીં...!!

    30-Jul-2022
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar 
 
 
શ્રી કૃષ્ણ કહે છે...જીવનમાં કોઇના માટે કંઇક કરવાની તક મળે
તો સારથી બનજો સ્વાર્થી નહીં...!!
 
 
 

મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik

Twitter - https://twitter.com/sadhanaweekly