માનવીની અંદર જે સમાઈ જાય તે સ્વાભિમાન અને માનવીની બહાર જે છલકાઇ જાય તે અભિમાન!!

    04-Aug-2022
કુલ દૃશ્યો |

ego suvichar 
 
 
માનવીની અંદર જે સમાઈ જાય તે સ્વાભિમાન
અને માનવીની બહાર જે છલકાઇ જાય તે અભિમાન!!
 
 
 
 

મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik

Twitter - https://twitter.com/sadhanaweekly