આ સાત ડોકટરને જીવનશૈલીમાં અપનાવો, હંમેશાં સ્વસ્થ અને આનંદમાં રહેશો

દુનિયાના સાત સૌથી મોટા ડોક્ટર । દરેકે જાણવા સમજવા જેવા છે...!!

    ૦૭-ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |

7 best doctors in the world 
 

દુનિયાના સાત સૌથી મોટા ડોક્ટર । દરેકે જાણવા સમજવા જેવા છે...!! | 7 best doctors in the world

 

7 best doctors in the world 
 
#૧ સૂર્યના કિરણ
 
#૨ રોજની ૭ થી ૮ કલાકની ગાઢ ઊંઘ
 
#૩ શુદ્ધ અને સાત્વિક ભોજન
 
#૪ યોગ, પ્રાણાયામ અને હળવી કસરત
 

7 best doctors in the world 
 
#૫ પૂરતું પાણી પીવો
 
#૬ સ્વયં પર વિશ્વાસ રાખો
 
#૭ સારા સંબંધ અને સારા મિત્રો
 
 

7 best doctors in the world 
 
 
મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik

Twitter - https://twitter.com/sadhanaweekly