જોકરમાંથી શીખવા જેવું છે, જોકરે સુંદર જવાબ આપ્યો કે...

મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૧૯-જાન્યુઆરી-૨૦૨૩   
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar 
 
 
જોકરમાંથી શીખવા જેવું છે
જોકરને કોઇએ પૂછ્યું કે તમે તમારી કારકિર્દીમાંથી શું શીખ્યા?
જોકરે સુંદર જવાબ આપ્યો કે
આપણો અભિનય પતે એટલે મંચ છોડી દેવાનું...
 
 
 
મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik

Twitter - https://twitter.com/sadhanaweekly
 
 
 
 
 
 

ટીમ સાધના

સાધનાની સંપાદકીય ટીમ દ્વારા લખાયેલા લેખ એટલે ટીમ સાધના...