જે પોતાના માટે નિયમ નથી બનાવતા તેમણે આજીવન બીજાના બનાવેલા નિયમ પર ચાલવું પડે છે

મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    06-Jan-2023   
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar 
 
 
જે પોતાના માટે નિયમ નથી બનાવતા
તેમણે આજીવન બીજાના બનાવેલા નિયમ પર ચાલવું પડે છે
 
 
 
મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik

Twitter - https://twitter.com/sadhanaweekly 
 
 
 
 
 

ટીમ સાધના

સાધનાની સંપાદકીય ટીમ દ્વારા લખાયેલા લેખ એટલે ટીમ સાધના...