ચાણક્ય કહે છે કે આ ૭ પ્રકારના લોકોથી હંમેશાં દૂર રહેવું જોઇએ | Chanakya Niti

ટૂંકી વાર્તા , મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૧૩-ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |

Chanakya Niti
 
 
#૧ જે માત્ર પોતાનો લાભ કે લોભ જોવે છે
#૨ જે કામ પડે ત્યારે જ તમને યાદ કરે છે
 

Chanakya Niti 
 
#૩ જે કારણ વગર ખોટું બોલે છે
#૪ જે ખૂબ સમય બગાડે છે
 

Chanakya Niti 
 
#૫ જે વ્યસન કરે છે
#૬ જે નકારાત્મક વિચાર ધરાવે છે
 

Chanakya Niti 
 
#૭ જેનામાં માનવતા ન હોય
 
 

Chanakya Niti 
 
 
 
 
ટૂંકી વાર્તા , મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik

Twitter - https://twitter.com/sadhanaweekly