પુસ્તક સમીક્ષા

નહિ ખાંભી નહિ પાળિયો | એવા હુતાત્માઓની કથા જેમણે દેશના સીમાડાઓને સાચવવા પોતાના જીવની બાજી લગાવી...

એવા વીરલાઓની કથા જેમાના કોઇ પાળિયા નથી પણ દેશને આઝાદી અપાવવામાં તેમનું યોગદાન અમૂલ્ય છે.....

ટેક્નોલોજી જીવવા માટે છે, સાહિત્ય જાગવા માટે છે, પણ સાચું જાગરણ ક્યારે ?

`અંગ અંગ મીરાં ફૂટી' એવું કશુંક પામવા સાહિત્ય પાસે જે પ્રજા જાય છે એ પ્રજા સમૃદ્ધ છે...

ભારતીય રાજકરણના ચાણક્ય અમિત શાહની કાર્યકર્તાથી કર્તાહર્તા સુધીની સફર

યહ જીત ભાગ્ય કી નહીં, રણનીતિ કી થી. શાહ કે ‘માઇક્રો મેનેજમેન્ટ’ ઔર નરેન્દ્ર મોદી કી લોકપ્રિયતા કી થી......

હમ્બો હમ્બો | આ પુસ્તક વાંચી જવાની નહીં, વાંચવાની હું (અશોક દવે) ભલામણ કરું છું.

પુસ્તકના પ્રત્યેક હાસ્યલેખ પછી ‘ફ્રી હીટ’ મૂકવામાં આવી છે તે વાંચીને પણ મજા આવી જાય છે. જ્યારે સમય ઓછો હોય અને હાસ્યની જરૂર હોય ત્યારે આવી બે-ત્રણ લીટીની ફ્રી હીટ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ હાસ્યને મોં પર લાવીને મૂકી દે છે. ..