દુનિયામાં ખાલી બે વસ્તુ જ મફતમાં મળે છે,એક સલાહ અને બીજું ટેન્શન !!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૦૨-નવેમ્બર-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |
 
gujarati suvichar
 
દુનિયામાં ખાલી બે વસ્તુ જ મફતમાં મળે છે,
એક સલાહ અને બીજું ટેન્શન !!
 
 
 
 
ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik