સમય એવો છે કે લોકો નાટક જોઈ ને રડે છે અને હકીકત જોઈને કહે છે કે આ બધું તો નાટક છે.. !!!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૦૪-નવેમ્બર-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar 
 
 
સમય એવો છે કે લોકો નાટક જોઈ ને રડે છે
અને હકીકત જોઈને કહે છે કે આ બધું તો નાટક છે.. !!!
 
 
ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik