જે માણસ સારા કાર્ય કર્યા પછી ફળની આશા રાખતો નથી, એને વળતર આપવાની જવાબદારી ઉપરવાળાની રહે છે..!!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૨૧-ડિસેમ્બર-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |
 
gujarati suvichar
 
 
જે માણસ સારા કાર્ય કર્યા પછી ફળની આશા રાખતો નથી,
એને વળતર આપવાની જવાબદારી ઉપરવાળાની રહે છે..!!
 
 
 
ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik