સંપત્તિના ત્રણ જ વિકલ્પ છે આપીને જાવ, છોડીને જાવ, સંપીને ખાવ..."લઈને જાવ" એવો કોઇ વિકલ્પ નથી છતાં લોકો

ટૂંકી વાર્તા , મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૨૭-ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar 
 
 
સંપત્તિના ત્રણ જ વિકલ્પ છે
આપીને જાવ,
છોડીને જાવ,
સંપીને ખાવ...
"લઈને જાવ" એવો કોઇ વિકલ્પ નથી
છતાં લોકો આખી જિંદગી તેની પાછળ ભાગે છે..!!
 
 
 
આ બોધ કથા વાંચવી ગમશે...
 
 
 
 
 
ટૂંકી વાર્તા , મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik