લોહીમાં કેટલી ખાનદાની, ખુમારી કે ઇમાનદારી છે, એ રિપોર્ટમાં ન આવે એ તો વર્તનમાં દેખાઇ આવે..!!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૨૦-માર્ચ-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar 
 
 
લોહીમાં કેટલી ખાનદાની, ખુમારી કે ઇમાનદારી છે,
એ રિપોર્ટમાં ન આવે એ તો વર્તનમાં દેખાઇ આવે..!!