લોકો કહે છે કે આના પર વિશ્વાસ કરો, તેના પર વિશ્વાસ કરો...હું કહું છું કે સ્વયં પર વિશ્વાસ કરો, બધી જ શક્તિ તમારી અંદર છે, તમારી જ પાસે છે. - સ્વામી વિવેકાનંદ

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૨૪-માર્ચ-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar swami vivekananda 
 
 
લોકો કહે છે કે આના પર વિશ્વાસ કરો, તેના પર વિશ્વાસ કરો...
હું કહું છું કે સ્વયં પર વિશ્વાસ કરો,
બધી જ શક્તિ તમારી અંદર છે, તમારી જ પાસે છે. - સ્વામી વિવેકાનંદ
 
 
 
ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik