તમારી કીંમત ત્યાં સુધી જ છે જ્યાં સુધી તમારી પાસે એવું કંઇક છે જે પૈસાથી ખરીદી શકાતું નથી...!!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૩૧-માર્ચ-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar 
 
તમારી કીંમત ત્યાં સુધી જ છે જ્યાં સુધી તમારી પાસે એવું કંઇક છે જે પૈસાથી ખરીદી શકાતું નથી...!!
 
 
 
ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik