પ્રગતિનાં સમયમાં આપણે એટલા આગળ વધી ગયા છીએ કે, હાથમાં પકડેલા મોબાઇલની કીંમત પણ બાજુમાં બેઠેલા વ્યક્તિ કરતાં પણ વધારે થઇ ગઇ છે….!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૦૯-માર્ચ-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar 
 
 
પ્રગતિનાં સમયમાં આપણે એટલા આગળ વધી ગયા છીએ કે,
હાથમાં પકડેલા મોબાઇલની કીંમત પણ
બાજુમાં બેઠેલા વ્યક્તિ કરતાં પણ વધારે થઇ ગઇ છે…!
 
 
ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik