બોધકથા । સાદગી જ સૌથી મોટું આભૂષણ છે

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૧૮-એપ્રિલ-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |

Bodh Katha
 
 
એક દેશના વડાપ્રધાનને સાદગી ખૂબ ગમતી હતી. તેઓ પોતાના કપડા જાતે સાફ કરતા અને પોતાનું બધુ કામ જાતે જ કવરાનો આગ્રહ રાખતા. સાયકલ પર જવું આવવું તેમને ખૂબ ગમતું...
 
એકવાર રેલયાત્રા દરમિયાન એક પત્રકારે તેમને રેલમાં જ મુલાકાત આપવા કહ્યું. વડાપ્રધાને પત્રકારને હા પાડી અને કહ્યું કે સ્ટેશને આવી જાવ. પછી રેલમાં મળીએ.
 
યોગ્ય સમયે પત્રકાર રેલવે સ્ટેશને પહોંચી ગયો અને પ્રથમ શ્રેણીના ડબ્બામાં વડાપ્રધાનને શોધવા લાગ્યો. વડાપ્રધાન તો ન દેખાયા પણ એક યુવાને તેને કહ્યું કે તમે વડાપ્રધાનને શોધો છો?
 
પત્રકારે હા પાડી, એટલે પેલા યુવાને કહ્યું કે વડાપ્રધાન તો પાછળ જનરલ ડબ્બામાં પ્રવાસ કરી રહ્યા છે. તેઓ તમને ત્યાં મળશે...
પત્રકાર ત્યાં પહોંચ્યો એટલે વડાપ્રધાન ખૂબ સાદગીથી એક સીટ પર બેઠા-બેઠા છાપું વાંચતા હતા.
 
પત્રકારને નવાઈ લાગી એટલે તેણે પૂછ્યું કે વડાપ્રધાન થઈને તમે સામાન્ય ડબ્બામાં મુશાફરી કરો છો? આ તો સારું થયું કે પ્રથમ શ્રેણીમાં એક યુવાન મળી ગયો તેણે મને કહ્યું કે તમે અહીં છો એટલે આપણે મળવાનું થયું. બાકી હું તમને મળવાનું આજે ચૂકી જાત...
 
આ સાંભળી વડાપ્રધાને જે કહ્યું તે સમજવા જેવું છે... 
 
વડાપ્રધાને કહ્યું કે જેમણે તમને મારા સ્થાન વિશે માહિતી આપી તે યુવાન મારો દિકરો છે. તે વડાપ્રધાનનો દિકરો છે, તેને પ્રથમ શ્રેણીમાં યાત્ર કરવી વધુ સુવિધાજનક લાગે છે પણ હું તો એક સાવ સામાન્ય ખેડૂતનો દિકરો છુ મને જનરલ ડબ્બામાં જ મુશાફરી કરવી ગમે છે. મારા મતે સાદગી જ સૌથી મોટું આભૂષણ છે