૪૦ની ઉંમર પછી આ ૧૦ મંત્રો અપનાવો | Happy and Health life After 40

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૦૫-જુલાઇ-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |
 
 
 
 

૪૦ની ઉંમર પછી આ ૧૦ મંત્રો અપનાવો | Happy and Health life After 40

 
 
#Happy #Health #lifestyle
 
આપણું શરીર કેવું હશે, કેટલું સ્વસ્થ હશે તે આપણી જીવનશૈલી નક્કી કરે છે. તમારો આહાર કેવો છે, તમે કેટલો શ્રમ કરો છો, નિયમિત કેટલી ઊંઘ લો છો તે બધું જ મહત્વનું છે. જો આપણે આપણી જીવનશૈલી પર થોડું ધ્યાન આપીએ અને થોડા નિયમો પાળીએ તો આપણે સ્વસ્થ રહી શકીએ છીએ.
 
આ સંદર્ભના અહીં ૧૦ મંત્રો આપવામાં આવ્યા છે. તેને અપનાવો અને સ્વસ્થ રહો…
 
 
 
ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik